Hai Taubba Season 3
feature image source:

Liked this Web Series?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 10

No votes so far! Be the first to rate this post.

Hai Taubba 3

4.2
(10)

Society ki bahut sun li, ab dil ki baari! Samaj ki chodo, #HaiTaubba hi binge kar lo. Streaming now only on ALTBalaji.

CAST

:

Subhraji Dutta,

Ekavali Khanna,

Basabdatta Chatterjee,

Saheb Bhattacharya,

Shaili Bhattacharya,

Poulomi Das,

Kapil Arya,

Arshiya Arshi,

Swati Sharma,

Abha Paul,

khushbu Thakkar,

Pratyancha Narale,

Ranjit Punia,

Tehran Bakshi,

Vikrant Koul,

DIRECTOR

:

Sachin Kamlakar Khot,

Rohan Ghose,

Ajay Veermal,

Sachhin Mohite,

GENRE

:

LANGUAGE

:

SEASON

:

PLATFORM

:

Hai Taubba Season 3 free episodes on ALTBalaji. Catch all the Hai Taubba 3 web series cast, crew, and watching guide here. See hai taubba Season one here.

Watch Season one on

Watch Season two on

Watch Season three on